lanskap I                                      landskap II                                  landskap III                                

 

       

landskap IV                                  träd, ved & stenar                       svamp, lav & mossa                  

 

       

växter                                          kryp                                              djur & fåglar