<                      >

                                                                                                                                                     Foto © Anderas Garpebring

Djuptjärnkullens naturskog, Åsele, juni 2008