<                      >

                                                                                                                                                      Foto © Anderas Garpebring

Viktoriakyrkan i midnattssol, Överstjuktan, Vindelfjällens naturreservat, juli 2005