<                      >

                                                                                   Foto © Anderas Garpebring

Utsikt från Kurravaara åt norr, Kiruna, juli 2007