<                      >

                                                                                    Foto © Anderas Garpebring

Silverfallet vid Björkliden, Kirunafjällen, juli 2007