<                      >

                                                                                                                                                     Foto © Anderas Garpebring

Kirjesån vid Atjiken, Vindelfjällen, januari 2007