<                      >

                                                                                                                                                      Foto © Anderas Garpebring

Brandfältet på Njållatjivelg, Reivoreservatet, september 1997