<                      >

                                                                                                                                                      Foto © Anderas Garpebring

Utsikt från Akkanålke med Järvliden, Vittjåkk-Akkanålke naturreservat, augusti 2001