<                      >

                                                                                    Foto © Anderas Garpebring

Storstenmyran, Bubergets naturreservat, Pauträsk, oktober 2006