<                      >

                                                                                    Foto © Anderas Garpebring

Vattenfall på Hemberget, Fjällboberg, Vilhelmina, oktober 2000