<                      >

                                                                                                                                                      Foto © Anderas Garpebring

Utsikt från Gäddsjötangen över Matskans granurskogar, Marsfjällets naturreservat, mars 2008