<                      >

                                                                                                                                                      Foto © Anderas Garpebring

Utsikt från Västra Svartsjöliden åt väster, Marsfjällets naturreservat, mars 2008