<                      >

                                                                                    Foto © Anderas Garpebring

Angsjön, Björnlandets nationalpark, juni 2008